EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky. Naším cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií a digitálního vzdělávacího obsahu na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství.

edulab-logo

Školka hrou je projektem na podporu předškolního vzdělávání. V rámci projektu vznikla Metodická centra pro předškolní vzdělávání ve všech krajích České republiky a odborné metodické příručky Školka hrou pro didaktickou praxi v MŠ. Projekt probíhá pod záštitou MŠMT. Více informací na www.eskolkahrou.cz.

Škola dotykem je výzkumný projekt, ve kterém 12 škol testuje v praxi vyučování pomocí dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu. Projekt probíhá pod záštitou MŠMT. Nově jsou do projektu zapojeny 3 univerzity. Více na www.skoladotykem.cz.

Realizujeme Program podpory digitalizace škol, jehož hlavním cílem je digitalizace škol a dlouhodobá podpora ze strany vzdělávacích organizací a soukromého sektoru. Program je určen mateřským, základním a středním školám na území České republiky. Projekt probíhá pod záštitou MŠMT. Více informací na www.edulabcr.cz/program.

The SCHOOL DANCE je taneční soutěž pro mateřské, základní a střední školy z České republiky a Slovenska. Více informací na www.schooldance.cz.

V centru EDULAB v Praze realizujeme školení zaměřená na inovativní metody výuky. Školení jsou akreditovaná MŠMT v systému DVPP.

Pro mateřské školy jsme připravili balíček služeb projektové podpory, který vám pomůže získat dotaci ve výši minimálně 200 000 Kč. Balíček zahrnuje projektovou podporu mateřským školám v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Službu pro školy poskytujeme ve spolupráci se společností CAUTOR.