Tým centra EDULAB tvoří učitelé, kteří inovace ve vzdělávání chápou jako postupné změny, které se po ověření odborníky nebo praxí stávají běžnou součástí výuky. Ve středu zájmu EDULABu jsou jak digitální technologie a s nimi spojené metody výuky, tak i školy, žáci a učitelé, kteří chtějí učit moderně.

Michal Orság

ředitel

Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk – anglický jazyk. Působil jako učitel anglického jazyka na základní a střední škole. V EDULABu má na starosti přípravu a realizaci projektů, komunikaci s partnery a prezentaci organizace a výsledků projektů odborné veřejnosti.

Miluše Vondráková

vedoucí metodik pro primární a preprimární edukaci

Lektorskou a metodickou činností navazuje na svou dlouholetou praxi v předškolním a základním vzdělávání. Je spoluautorkou odborných metodických příruček Školka hrou, odborně zastřešuje a koordinuje činnost metodických center pro předškolní vzdělávání, vystupuje na odborných konferencích a seminářích.

Květa Sulková

metodik pro sekundární vzdělávání

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika – biologie. Pracovala jako učitelka matematiky na ZŠ Filosofská v Praze. V EDULABu má na starosti koordinaci projektů, přírodovědné předměty a sekundární vzdělávání.

Alena Maršálková

PR manažerka

Více než 20 let pracovala jako investigativní reportérka. PR se začala věnovat před deseti lety. Má bohaté zkušenosti z médií a veřejné správy. Specializuje se na krizovou komunikaci.