• Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace
  • S projektem Školka hrou se seznámily ředitelky MŠ z Kraje Vysočina
  • SPgŠ Futurum v EDULABu
  • ZŠ Bohumila Hrabala v EDULABu