• Využití audiovizuálních materiálů ve výuce (ČT)
  • Školka hrou v praxi
  • Škola dotykem UNIVERZITA – workshopy (JČU)
  • Škola dotykem UNIVERZITA – workshopy (UPOL)