EDUkační LABoratoř přináší všem mateřským školám v České republice možnost efektivního využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti v podobě metodických příruček Školka hrou.

V publikaci je množství odkazů na inovativní edukační aktivity zaměřené na rozvoj poznání s důrazem na propojení všech vzdělávacích oblastí dle RVP PV a také s rovnoměrným rozložením vzdělávací nabídky do celého dne včetně odpoledních činností s náměty pro individualizaci.

13_edulabcr_banner_780x225

Publikace nabízí netradiční náměty na činnosti, ve kterých je možné využít digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy na vzdělávacím portálu eKabinet.cz v kombinaci s klasickými a běžně používanými učebními pomůckami a to jak v mateřské škole, tak i venku.

Výhodou metodiky je také jednoduchý kódový systém, který umožňuje flexibilní propojení klasických postupů výchovně-vzdělávací činnosti s digitálním edukačním obsahem.

Ukázku metodiky zobrazíte po kliknutí na obrázek.

predni-strana-obalky-JAROskolka-hrou-leto
skolka-hrou-ZIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

skolka-hrou-podzim

 

 

 

Věříme, že široký záběr ze všech vzdělávacích oblastí v kontextu s RVP PV vám umožní hravou formou připravit předškoláky na vstup do základní školy.

Jaký názor mají na odbornou metodickou příručku Školka hrou odborníci?

Odbornou recenzentkou metodické příručky Školka hrou JARO je doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., vedoucí oddělení primární a předškolní pedagogiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Recenzi knihy Školka hrou LÉTO nám poskytla paní PhDr. Zora Syslová, Ph.D. z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která se dlouhodobě věnuje problematice řízení mateřských škol, hodnocení kvality předškolního vzdělávání, metody a forem práce s dětmi předškolního věku.

O odborný posudek k dílu Školka hrou PODZIM jsme požádali doc. PaedDr. Martinu Maněnovou, Ph.D., proděkanku pro celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, se kterou spolupracujeme na dalším vzdělávání jak pedagogů z praxe, tak na přípravě pedagogů budoucích.

K metodické příručce Školka hrou ZIMA připojila svou recenzi paní doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D. z Katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Recenze je možné si přečíst po kliknutí na obrázek.

zadni-strana-obalky-JARO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadni-strana-obalky-ZIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávka publikace

Odborné metodické příručky Školka hrou JARO, LÉTO, PODZIM a ZIMA si můžete objednat prostřednictvím formuláře na www.eskolkahrou.cz/objednavka.