Ve 12 digitálních třídách vybudovaných v rámci projektu Škola dotykem pořádáme bezplatné semináře zaměřené na práci s digitálním vzdělávacím obsahem a dotykovými technologiemi ve výuce. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP.

Termíny a místa konání naleznete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Škola dotykem AKADEMIE je rozšířit povědomí o možnostech moderního školství. Učitelé absolvováním semináře zvýší své digitální kompetence, které mohou dále rozvíjet ve své praxi. V rukou kreativního učitele poskytují moderní technologie řadu výhod: vyšší motivace žáků, rovný přístup k informacím, názornost výuky a interaktivita.

Seznam center je dostupný v sekci Vzdělávací centra ZŠ a SŠ.