Na třech univerzitách vzniká specializovaná učebna vybavená tablety, dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 75 palců, počítačem a softwarem na management třídy Samsung School 2. Studenti pedagogických oborů se učí využívat dotykové technologie a digitální vzdělávací obsah ve výuce v kontextu konkrétních předmětů.

 

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové III
www.uhk.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
www.jcu.cz

 

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
www.upol.cz

 

Primární cílovou skupinou jsou vysokoškolští pedagogové a studenti učitelských oborů. Studenti získají dovednosti, které využijí jednak při dalším studiu, jednak v budoucím zaměstnání, zejména pak ve své pedagogické praxi při svém působení na mateřských, základních a středních školách.

Studenti a pedagogové se mohou zúčastnit náslechů ve školách projektu Škola dotykem, popř. odborných seminářů a workshopů, které jsou zde pořádány.

Projekt jsme pro školy připravili ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.skoladotykem.cz.