skolka-hrou-edulabcr

EDUkační LABoratoř přináší všem mateřským školám v České republice možnost efektivního využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti v podobě metodických příruček Školka hrou.

Na vybraných pilotních mateřských školách v jednotlivých regionech České republiky zahájila svou činnost Metodická centra pro předškolní vzdělávání. Tato centra ověřují v praxi především didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy. Seznam Metodických center pro předškolní vzdělávání je dostupný v sekci Školicí centra. Projekt probíhá pod záštitou MŠMT.

Podpora mateřských škol zahrnuje nejen nabídku tištěných a elektronických publikací, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. Semináře jsou bezplatné a akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Ukázku metodiky zobrazíte po kliknutí na obrázek.

predni-strana-obalky-JARO

skolka-hrou-leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skolka-hrou-podzim skolka-hrou-ZIMA

 

 

 

 

 

 

 

Publikace nabízí netradiční náměty na činnosti, ve kterých je možné využít digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy na vzdělávacím portálu eKabinet.cz v kombinaci s klasickými a běžně používanými učebními pomůckami a to jak v mateřské škole, tak i venku.

skolka-hrou

Výhodou metodiky je také jednoduchý kódový systém, který umožňuje flexibilní propojení klasických postupů výchovně-vzdělávací činnosti s digitálním edukačním obsahem.

V publikaci je množství odkazů na inovativní edukační aktivity zaměřené na rozvoj poznání s důrazem na propojení všech vzdělávacích oblastí dle RVP PV a také s rovnoměrným rozložením vzdělávací nabídky do celého dne včetně odpoledních činností s náměty pro individualizaci.

Objednávka publikace

Odborné metodické příručky Školka hrou JARO, LÉTO, PODZIM a ZIMA si můžete objednat prostřednictvím formuláře na www.eskolkahrou.cz/objednavka.

Školka hrou v praxi

V úterý 14. června 2016 proběhla na půdě PSP ČR konference Školka hrou v praxi.

Program konference byl zaměřen na nové trendy, požadavky a možnosti rozvoje předškolního vzdělávání. Součástí konference byl také blok praktických ukázek pod vedením učitelů z Metodických center pro předškolní vzdělávání.

Skolka-hrou-v-praxi

Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání

Seminář na podporu předškolního vzdělávání, který se konal dne 5. října 2015 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Seminář proběhl pod záštitou Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

inovace