V EDULABu se sešli učitelé a učitelky z Metodických center pro předškolní vzdělávání.