Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Příjem žádostí byl ukončen 30. 6. 2017.

Viz www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

 

Pro  učitele mateřských škol jsme připravili vzdělávací kurzy Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 h) a Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 h), které jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Více v záložce I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP (16 h).

Podrobnější informace o možnostech financování projektů z dotací a doporučené šablony pro nákup Vzdělávacího boxu Školka hrou naleznete v záložce Doporučené šablony.

Odpovědi na nejčastější dotazy si můžete přečíst v záložce Často kladené otázky.